Rychlý kontakt na nás
user_mobilelogo

 

Systémy GTResidential a GTFacility již v této fázi po kolaudaci projektu obsahují všechny informace
( projektová dokumentace, technická infrastruktura, topologie energií a typy energií, údaje o vlastnících, … )
pro facility a property management bytového projektu. Pro SVJ nebo bytová družstva pak tyto systémy realizují komplexní řízení facility a property procesů pro správu bytů.

 Property management 

 • vedení aktuální evidence vlastníků jednotek a vlastnických podílů
 • vyhotovení předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • správa pohledávek - evidence a kontrola plateb, upomínání a vymáhání dlužných částek
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • rozpočítávání nákladů na odběr a ohřev vody a nákladů na topení
 • zpracování fakturace dodavatelů služeb a prací (kontrola, úhrada)
 • vypracování, uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • vedení účetnictví 

Facility management 

 • plánování protipožárního zabezpečení domu a pravidelných revizí požárních hydrantů a hasicích přístrojů
 • plánování pravidelných revizí a oprav
 • plánování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod
 • plánování a revize zařízení
 • plánování a revize spotřebičů
 • plánování a revize elektroinstalace
 • plánování a revize elektrických zařízení
 • provádění pravidelného úklidu kontrol domu
 • management všech energii ( elektřina, voda, plyn, teplo, chlad) odečty a vazba na výpočet záloh a vyúčtování)  

Web portál vlastníků 

plánování WEB portál systému GTResidential poskytuje všechny důležité informace pro vlastníky:

 • účty všech vlastníků bytů
 • ServiceDesk pro zadávaní a řešení požadavků s možností zadávání přes mobilní aplikaci
 • přehled finančního salda vlastníka ( zálohy vyučtování )
 • nástěnka - oznámení
 • energetická spotřeba bytu ( všechny podružně měřidla: voda, teplo, …)
 • všechny důležité dokumenty