Rychlý kontakt na nás
user_mobilelogo

 

PROJEKT / VÝSTAVBA

 V této etapě řetězce poskytujeme podporu realizace vybraných procesů inženýrské a projektové činnosti. 

 Činnosti pro stavební povolení a geodetické práce 

 • pasportizace okolních budov, komunikací a prostor
 • osazení nivelizačních bodů a jejich následné měření
 • inženýrská činnost (informační podpora, koordinace a dokument management na úrovni BIM - GTFacility)

 Projekt

 • převzetí projektové dokumentace a její import do GTResidential - GTSolution a GTFacility (2D a BIM 3D formát)
 • řízení aktualizace projektové dokumentace v průběhu stavby (preferujeme na platformě BIM)
 • komunikace se všemi zúčastněnými projektanty
 • díky řízení aktualizace výkresů v průběhu stavby, s kolaudací projektová dokumentace konečného provedení (2D, ale preferujeme BIM -3D)
 • tvorba manuálu stavby
 • komunikace se subdodavateli  
 • finální import projektové dokumentace konečného provedeni a manuálu stavby do GTFacility (BIM 3D Revit nebo 2D Autocad):
  • architektura - prostor/plochy
  • profese - technická zařízení
  • procesy - revize, plánovaná údržba
  • energie - topologie všech médií

 MARKETING / PRODEJ

 Pro efektivní marketing a prodej projektu s dostatečný časovým předstihem vycházíme ze znalosti projektu již v etapě projekt/výstavba. Díky tomu jsme již v této etapě schopni zahájit efektivní marketing a prodej projektu.

 • agenturní práce - analýza, strategie, kreativní koncept
 • logo, vizuální identita projektu
 • responzivní web s administračním rozhraním
 • agenturní práce (account manager, grafické, DTP práce, programátorské práce - mimo webu, copywriting, konzultace s třetími stranami - např. architekti apod.)
 • příprava a nastavení PPC kampaní (jednorázově)
 • agenturní práce měsíční - pravidelné (min. 3 měsíce)
 • správa PPC

 Responzivní prodejní web s administračním rozhraním 

 • jeho tvorba nad GTResidential/GTSolution s aktuální projektovou dokumentací obsahující dispozici bytů
 • prodejní web obsahuje:
  • prostorovou dispozici bytů a komerčních prostor
  • fotodokumentaci - propojenou na prostorovou dispozici
  • tvorba virtuálních marketingových videí na platformě BIM ( Revit )
 • stav prodeje a nabídka volných bytů
 • administrace kupních smluv a zápis nových vlastníků ve vazbě na katastr