Rychlý kontakt na nás
user_mobilelogo
Play
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

... pro úspěch developera 21. století

Projekt/Výstavba

Marketing

Marketing/Prodej

Marketing

Property/Facility Management

GT|Facility

GTFACILITY

View more
GT|Solution

GTSOLUTION

View more
GT|Residentials

GTRESIDENTIALS

View more

Technická správa

 Komplexní systém pokrývající řízení  všech procesů   údržby a technické správy  (Facility procesy ) developerského projektu.   Systém umožňuje:

 • Evidenci projektové dokumentace ( textová a grafická úroveň)  a její zpracování do struktury  pro řízení správy a údržby
 • Údržba  - evidenci technických zařízení a vybraných technických zařízení   - hlídaní termínů revizí  a  vytváření plánů realizace revizí s vazbou na dodavatele a následnou evidenci revizních správ.  Propojení na ServiceDesk.
 • Energetický management  všech typů energii ( elektřina, voda, plyn, teplo, chlad) . On-lline nebo ruční zadávání  odečtů.
 • Řízení a plánování  úklidu
 • SeviceDesk –  zadávaní požadavků/incidentů  přes web nebo mobilní aplikace, řízení a kontrola jejich řešení

Komerční nájmy

Systém pro univerzální řízení komerčních nájmů :

 • evidence nájemných jednotek  - retail,  byty, parcely/pozemky,  …
 • evidence nájemních smluv 
 • definice předpisů smluv  ( nájem, zálohy energie/služby, nezúčtovatelný paušál.,ad-on faktory , CAP, …)
 • energetický management  ( topologie měřidel, ruční, on-line odečty, …)
 • rozúčtování nákladů -  roční vyúčtování
 • správa pohledávek
 • asset management
 • web nájemnický portál ( ServiceDesk, saldo, energie, dokumenty, oznámení, …)

Finanční správa bytů

ystém pro  property management  - finanční řízení   bytových jednotek – bytových domů ( ve smyslu zákona o bytech):

 • evidence bytových jednotek ( vlastník, plochy, osoby, …)
 • definice  struktury nákladů  (energie, údržba, úklid, …)
 • generování záloh  a  příspěvku do fondu oprav
 • energetický management ( topologie měřidel, ruční, on-line odečty, …)
 • rozúčtování nákladů -  roční vyúčtování
 • účetní  -  koncoroční uzávěrka
 • vyúčtování fondu oprav
 • správa pohledávek
 • web vlastnicky portál  ( ServiceDesk, saldo, energie, dokumenty, oznámení, …)

 

Vlastnický portál

 

Vlastnický portál kjashdkjasgbkdfj

lkjdshflsjdhlkasdflslkdjfh

.

Image Alt

Energy Managemt

Monitoring - optimalizace energetické spotřeby

View more

Centralizované řízení a energy management

Pro Developery  nabízíme efektivní a přehledný systém pro centralizovaný energetický management. GTFacility umožňuje kompletní automatizaci správy budov, optimalizaci celkového fungování budovy pomocí aktivního řízení, a umožňuje komfortní dálkové ovládání a monitoring pro správce i jednotlivé uživatele.

 • monitoring a řízení spotřeb energií a vody;
 • monitoring teplot a řízení zónového vytápění;
 • řízení vzduchotechniky a klimatizace, včetně měření CO2;
 • řízení osvětlení;
 • řízení stínících technologií;
 • řízení a integraci vlastních energetických zdrojů, jako jsou solární elektrárny, kogenerační jednotky, nebo bateriová úložiště;
 • řízení bazénových technologií a podobně...

 

BIM - fenomén developmentu 21. století

Zavedení technologie BIM je hlavně změna v myšlení v pracovních postupech a návycích, jež v podstatě vedou k nové metodice práce - ideálně spolupráce všech v reálném čase na jednom modelu budovy – projektu . Tento mentální přechod je často přirovnáván k přechodu od rýsovacích prken k projektování prostřednictvím počítačů CAD. Při práci dle BIM jde zejména o to, jak pokud možno co nejvíce informací o budově utřídit a zapsat přímo do vlastností jednotlivých funkčních prvkům budovy (modelu). BIM model je základem naší metodiky pro 

 řízení Developerského řetězce.

.

Image Alt

BIM

Komplexní metodika - IT podpora develiperského řetězce

View more